Projekty

Wydarzenia

loader

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

System Prognoz

Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego.

smog
foto: Marcin Rybarczyk

Subregion.pl - Subregion Zachodni Województwa Śląskiego

Aktualności z serwisu www.subregion.pl
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania I Sesji Rady Gminy Gaszowice w kadencji 2014-2018 - pobierz (http://gaszowice.pl/dokumenty/2014/postanowienie_komisarza.pdf). Projekt uchwały - pobierz (http://gaszowice.pl/dokumenty/2014/projekt_uchwaly.pdf).

  • Niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej to główne cele Stowarzyszenia „Pokolenie Jana Pawła II”, które już od kilku lat działa w naszym mieście.

  • Niedzielne wybory w Mołdawii mogą się okazać najbardziej brzemiennym w skutki tegorocznym głosowaniem w naszej części Europy

  • „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” – ślubowanie takiej treści złożyli nowo wybrani radni.

  • Zespół Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci, może poszczycić się wieloma osiągnięciami i prowadzonymi na szeroką skalę działaniami. Wśród nich są tzw. innowacje pedagogiczne, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, podnoszące jakość pracy szkoły.