Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"

W dniu 7 listopada 2012 r. w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" w ramach Priorytetu V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zorganizowana przez Powiat Rybnicki w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny oraz Gminą Gaszowice.

Celem konferencji było zaprezentowanie zakresu rzeczowego zrealizowanej inwestycji oraz osiągniętych wskaźników. W czasach kiedy szczególną rolę odgrywa energooszczędność a troska o środowisko jest rzeczą niezbędną do przetrwania ludzkości realizacja projektu została oceniona przez uczestników konferencji bardzo wysoko.

Konferencja-NiskaEmisja2012