Wybrano członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Rybnickiego

Dnia 14 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyło się spotkanie delegatów organizacji pozarządowych z przedstawicielami samorządu terytorialnego, na którym wybrano członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Rybnickiego.
Następnie w gronie Rady dokonano wyboru przedstawicieli i wyłoniono osoby funkcyjne.
Przewodniczącą Rady została p. Jolanta Szejka, Wiceprzewodniczącym p. Marcin Stempniak, zaś Sekretarzem p. Ewelina Burzyk.
Kadencja Rady trwa 2 lata, w jej skład wchodzą: Adamiec Eugeniusz, Burzyk Ewelina, Chudzik Aleksandra, Kaszek Mariusz, Klasik Alojzy, Niestrój Bogusław, Profaska Marek, Pukowiec Wojciech, Stempniak Marcin, Szejka Jolanta.

Głównym celem powołania Rady jest działalność opiniotwórcza i konsultacyjna w zakresie działalności pożytku publicznego.