Rodzinny Piknik Ekologiczny „Zielona Wyspa Śląsk”

Już w najbliższą niedzielę na tereniepiknik plakat v01b osiedla Familoków w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się Rodzinny Piknik Ekologiczny „Zielona Wyspa Śląsk”.

 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wraz z zespołem Carrantouhill prowadzi działania informacyjne, edukacyjne i artystyczne, które mają uczyć ekologicznego stylu życia, promować go, zwracać uwagę na stan środowiska naturalnego, pokazywać proste sposoby na wprowadzanie ekologii do naszych domów. Niedzielny koncert to jeden z elementów tej kampanii.

Przygotowano warsztaty ekologiczne, ekogry i zabawy, pogadanki, namioty naukowe, a także koncert zespołu Carrantouhill oraz na zakończenie wydarzenia Festiwal Kolorów Holi.

Podczas pikniku wręczone zostaną również nagrody dla dzieci - laureatów konkursu „Zielone wakacje w Czerwionce-Leszczynach”.

piknik plakat v01b

KLS