Fundusze Unii Europejskiej po 2020 roku

FuW czwartek 20 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie przedstawicieli miast Związku Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego, którego tematem był budżet Unii Europejskiej po roku 2020 i jego konsekwencje dla Europejskiej Polityki Spójności oraz samorządów.
W spotkaniu w starostwie rybnickim wzięli udział Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, Damian Mrowiec, starosta rybnicki, Marek Profaska , wicestarosta rybnicki, przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Grzegorz Wolnik, radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz prezydenci, wójtowie, burmistrzowie i samorządowcy zrzeszeni w Związku. Podczas spotkania marszałek Saługa przedstawił stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Marszałek Województwa Śląskiego przedstawił aktualną sytuację mówiąc:
„Jesteśmy rozpędzeni, jeśli chodzi o tę perspektywę europejską. Mamy podpisanych umów na 25 procent z ponad 10 miliardów, które są w dyspozycji Województwa Śląskiego. Jako region radzimy sobie w wydawaniu tych środków. Sprawdził się także system, w którym to samorządy w głównej mierze wydawały europejskie środki, a województwa kształtowały politykę regionalną. Należy zachować ten sposób dzielenia pieniędzmi unijnymi, ponieważ samorządowcy pod lupą mieszkańców przyglądają się każdej złotówce, a to najlepsza gwarancja, że pieniądze te zostaną dobrze wydane "
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzono dotychczas 172 nabory konkursowe na kwotę 8,32 mld zł dofinansowania, 15 naborów pozakonkursowych na kwotę 603,26 mln zł dofinansowania, z czego wartość zaangażowanych środków w naborach stanowi 59% alokacji, a wnioski wybrane do dofinansowania stanowią 33% alokacji Programu. Przedstawiono także stopień wdrażania środków unijnych w subregionie zachodnim, m.in. w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego. RIT Subregionu Zachodniego uczestniczy we wdrażaniu 10 działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 8 działaniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przeznaczone są m.in. na zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE, poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, wzrost atrakcyjności transportu publicznego, rozbudowę systemu oczyszczania ścieków czy poprawę dostępu do usług społecznych oraz aktywizację społeczno-gospodarczą na obszarach rewitalizowanych.
Jan Olbrycht skupił się w swoim wystąpieniu na budżecie Unii Europejskiej w perspektywie po 2020 roku i stwierdził, że: „Jest kilka podstawowych pytań, na które nie ma jeszcze odpowiedzi – jak kolejna perspektywa będzie wyglądać i na ile lat będzie, czy będzie miała taki kształt jak dzisiaj, czy będzie inna, jakiego typu będą fundusze europejskie i czy będą osobne dla państw strefy euro. Chciałbym, żeby samorządowcy byli świadomi tego wszystkiego, nad czym obecnie dyskutuje się w Unii Europejskiej. W tej chwili walczymy o inny podział środków, według innych wskaźników, takich jak np. ochrona środowiska czy stan powietrza, co dla województwa śląskiego jest bardzo ważne i korzystne".
Sporo uwagi samorządowcy poświęcili możliwym zmianom w systemie rozdziału funduszy, które być może będzie chciał wprowadzić polski rząd. Jan Olbrycht przestrzegł, że możliwy jest scenariusz ograniczenia roli samorządów przy rozdzielaniu środków europejskich i zaapelował o aktywność polityków wszystkich szczebli oraz sprzeciw wobec postępującej centralizacji państwa ze szkodą dla społeczności lokalnych.

 • Fundusze Unii Europejskiej po 2020 roku_1
 • Autor: Urząd Marszałkowski
 • Odsłon: 154
 • Fundusze Unii Europejskiej po 2020 roku_2
 • Autor: Urząd Marszałkowski
 • Odsłon: 152
 • Fundusze Unii Europejskiej po 2020 roku_3
 • Autor: Urząd Marszałkowski
 • Odsłon: 144
 • Fundusze Unii Europejskiej po 2020 roku_4
 • Autor: Urząd Marszałkowski
 • Odsłon: 202

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Powiat w liczbach

polska w liczbach