Wyniki finału wojewódzkiego XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

image001Rozstrzygnięto finał etapu wojewódzkiego XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w województwie śląskim w roku 2017 uznano gospodarstwo pana Arkadiusza Parkitnego z miejscowości Konieczki w gminie Panki, w powiecie kłobuckim. Laureat będzie reprezentował województwo śląskie w finale ogólnopolskim, w którym główną nagrodą jest ciągnik rolniczy ufundowany przez prezesa KRUS, Adama Sekścińskiego.
Jubileuszowa, XV edycja konkursu miała wyjątkową oprawę dzięki wsparciu różnych firm i stowarzyszeń. Patronem tegorocznego konkursu jest Prezydent RP Andrzej Duda. Finał odbył się w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, w obecności parlamentarzystów, samorządowców, dyrektorów instytucji państwowych zajmujących się rolnictwem, stowarzyszeń rolniczych i oczywiście uczestników konkursu.
W tym roku do konkursu organizowanego przez KRUS, w województwie śląskim zgłosiło się w dwóch etapach 38 właścicieli gospodarstw rolnych.
Zgodnie z zasadami rywalizacji, do etapu wojewódzkiego XV Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", zakwalifikowano 6 indywidualnych gospodarstw rolnych - laureatów etapów regionalnych przeprowadzonych wcześniej w Katowicach (region katowicki i bielski) oraz w Częstochowie (region częstochowski).
Wojewódzka Komisja Konkursowa z udziałem specjalistów KRUS, Okręgowej Inspekcji Pracy, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Śląskiej Izby Rolniczej, dokonała wizytacji 6 gospodarstw. Stwierdzone zagrożenia udokumentowano na wymaganym "Arkuszu oceny gospodarstwa".
W wyniku obrad i podsumowania punktacji, Komisja ustaliła kolejność 3 pierwszych nagrodzonych miejsc i wyłoniła zwycięzcę, który reprezentować będzie województwo śląskie podczas centralnego finału. Komisja przyznała również 3 równorzędne wyróżnienia.
Zanim przedstawiono wyniki, gościom zaprezentowano film nakręcony podczas audytów, będący wizytówką tych gospodarstw.
W tym roku zwyciężył Arkadiusz Parkitny z miejscowości Konieczki w gminie Panki, w powiecie kłobuckim. Laureatami tegorocznego konkursu zostali również Anna i Roman Fiurowie z Raciborza w powiecie raciborskim, których gospodarstwo sklasyfikowano na II miejscu oraz państwo Barbara i Tomasz Długajczykowie z miasta Tychy w powiecie tyskim, których gospodarstwo w wyniku otrzymanej punktacji znalazło się na III miejscu.
Wyróżnienia otrzymali państwo Bożena i Andrzej Kurzejowie z Piasku w gminie Woźniki w powiecie Lublinieckim, Teresa i Eugeniusz Kozalowie z Wędziny, w gminie Ciasna w powiecie lublinieckim oraz Izabela i Łukasz Korzeniowscy z Roztropic w gminie Jasienica w powiecie bielskim.
Gospodarstwo Arkadiusza Parkitnego znajduje się w Konieczkach w gminie Panki, w powiecie kłobuckim. Pan Parkitny prowadzi gospodarstwo rolne, które przejął po rodzicach w kwietniu 1995 roku. Z biegiem lat młody gospodarz modernizował i powiększał swoje gospodarstwo, które obecnie liczy prawie 32 ha powierzchni, oprócz tego dzierżawi tereny uprawne. Pan Parkitny prowadzi gospodarstwo o podwójnym profilu zajmując się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. Zajmuje się hodowlą trzody chlewnej w cyklu zamkniętym 40 macior oraz uprawą zbóż, głównie jęczmienia, pszenicy, pszenżyta i łubinu. Pracuje w swoim gospodarstwie sam, ale wyposażone jest ono we wszystkie maszyny niezbędne do prowadzonej produkcji i ułatwiające ciężką pracę rolnika. W tym roku Arkadiusz Parkitny planuje rozpocząć w Konieczkach budowę nowej chlewni.

- „Miejsce - Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie zobowiązuje. Jan Paweł II spotykał się często z rolnikami. Mówił zarówno o prawach, jak i obowiązkach związanych z rolnictwem: „Ziemia jest nie tylko darem Bożym; jest również ludzką odpowiedzialnością”. Dla Jana Pawła II więź rolnika z ziemią ma być związkiem mądrego i szlachetnego gospodarza. Zadaniem rolnika jest podnoszenie wartości ziemi, a nie powodowanie jej degradacji. Cytuję: "dzięki waszej pracy ziemia ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka." "Nie samym chlebem on żyje, ale przecież żeby człowiek żył, musi mieć chleb" – przypomniał dyrektor OR KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz - Zanim nagrodzimy tych, którzy najlepiej w naszym regionie tworzą ów chleb, zanim o tym co dla ciała, wcześniej - coś dla ducha. Bo przecież „nie samym chlebem człowiek żyje”...
Przed uczestnikami finału wystąpili Magda Niedbała-Solarz - mezzosopran oraz Mateusz Kurcab - na fortepianie, którzy wykonali utwory skomponowane przez Juliusza Łuciuka do słów II części Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II "Medytacja nad Księgą Rodzaju na Progu Kaplicy Sykstyńskiej" oraz „Trzech Liryk w Hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II” Tadeusza Szymy.
Autorzy wykonanych dzieł byli obecni podczas wykonania ich utworów. Profesor Juliusz Łuciuk, wybitny kompozytor, od najmłodszych lat jest związany z Częstochową. Podobnie jak Tadeusz Szyma, autor "Trzech liryków", wybitny publicysta, dziennikarz, reżyser, poeta. Na sali obecny był również Grzegorz Majka - kompozytor, muzykolog, krytyk muzyczny, autor monografii o całokształcie twórczości prof. Juliusza Łuciuka.
Finał zaszczycili swoją obecnością: ksiądz prałat Eugeniusz Sikorski, duszpasterz rolników Archidiecezji Częstochowskiej, posłanka Lidia Burzyńska, posłowie Szymon Giżyński – członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; poseł Konrad Głębocki, senator Ryszard Majer. Sejmik oraz marszałka województwa śląskiego reprezentowała radna sejmiku, Beata Kocik.
Obecni byli dyrektorzy instytucji mających wpływ na rolnictwo w śląskim: Marek Dziubek - dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Pani Ewa Dośla, Lesław Mandrak - Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, dyrektor Oddziału Terenowego w Katowicach Agencji Rynku Rolnego - Tomasz Żabiński, Tomasz Matyszczak - zastępca dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Gośćmi finału byli także przedstawiciele Śląskiej Izby Rolniczej, Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu. Dzięki wsparciu tych instytucji KRUS może co roku konkurs organizować, przeprowadzać i nagradzać jego uczestników.
Jan Szyma, przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater wsparł organizację tegorocznego wydarzenia oraz osobiście wręczył nagrody od stowarzyszenia laureatom.
Cieszy zainteresowanie konkursem samorządów. Ich zrozumienie dla idei konkursu wzmacnia pozytywny wizerunek gminy, jest darmową i cenną reklamą, gdyż uczestnictwo w Konkursie świadczy o wysokim poziomie produkcji i kulturze osobistej mieszkańców z ich terenu. Można to w każdym razie powiedzieć w przypadku Bogdana Praskiego, wójta gminy Panki oraz Krzysztofa Ujmy, wójta gminy Poczesna, którzy przyglądali się dzisiejszemu finałowi.
- Powtarzam to przy każdej okazji: lepiej zapobiegać wypadkom niż je leczyć. Prewencja jest tańsza od leczenia, od długotrwałej rehabilitacji powypadkowej. Tu jednak nie chodzi o pieniądze, które są oczywiście ważne, bo publiczne. Chodzi przede wszystkim o zmarnowane życie, kalectwo na ciele i duszy, nieszczęście dla całej rodziny. Bo często jest tak, że któryś z członków rodziny zmuszony jest zrezygnować z kariery i własnego życia, aby zająć się najbliższym, który uległ ciężkiemu wypadkowi. Najczęściej ojcu czy matce, głównym żywicielom rodziny, którzy zwykle w gospodarstwie pracują najwięcej i najciężej. Nagle, po wypadku rodzina biednieje - mówił ze sceny dyrektor OR KRUS, Piotr Dobosz. - Ten konkurs jest klasyczną prewencją, a prewencja przynosi widoczne efekty - systematycznie prowadzona na szeroką skalę spowodowała, że na terenie woj. śląskiego od 2012 roku liczba wypadków zmniejszyła się o blisko 33 proc! O jedną trzecią.
Konkurs w woj śląskim jest szczególnie barwny, bo rolnictwo w śląskim jest różnorodne. W regionie bielskim z powodu ukształtowania terenu prowadzenie rolnictwa jest szczególnie ciężkie. Z tego tytułu odnotowujemy tam najwięcej wypadków. W śląskim subregionie obszary rolnicze są stale zmniejszane z powodu ekspansji aglomeracji miejskiej, powiększania się terenów pod inwestycję i rozwój przemysłu, a także z powodu stale poszerzanych granic miast. Rolnicy niekiedy jeżdżą tam maszynami rolniczymi po miejskich drogach. W regionie częstochowskim mamy tereny nizinne, najwięcej gospodarstw rolnych - a co za tym idzie świadczeniobiorców. Podsumowując - możemy w śląskim znaleźć cały przekrój rolnictwa, różne przykłady przedsiębiorczości i pomysłów – stwierdził dyrektor OR KRUS w Częstochowie.
Podczas audytu odnotowywano zagrożenia wybranych elementów środowiska pracy tj. podwórza i obejścia, budynków, drabin, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych, elementów środowiska pracy związanych z obsługą zwierząt oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i ubrania robocze.
Dodatkowymi elementami oceny gospodarstw były: wydzielone w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci, prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym; udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa; posiadanie oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy, estetyka gospodarstwa.
Recital mogliśmy wysłuchać dzięki Spółce Skarbu Państwa RFG SA oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Gaude Mater. Sponsorem głównym wydarzenia była firma Ursus - w czasie finału wyświetlono jej filmowe wizytówki. Społeczną odpowiedzialność biznesu wykazała także firma Maskpol, konkursy regionalne wspierał Alior Bank Oddział w Tychach.
Uczestnicy finału zwiedzili Muzeum, oprowadzani przez jego twórcę, Krzysztofa Witkowskiego. Muzeum zawierające godną podziwu kolekcję medali i monetpoświeconych Świętemu Janowi Pawłowi II, ma także nowoczesną, wspaniale wyposażoną salę, konkurującą śmiało z innymi przybytkami kultury w profesjonalnej prezentacji koncertów lub wydarzeń, na terenie Częstochowy.

Laureaci konkursu

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach