Warszaty Taneczne na Zamku w Czernicy

Ośrodek Kultury w Czernicy zaprasza wszystkie dzieci na Warsztaty Taneczne na Zamku.

warsztaty taneczne