Pomoc bezdomnym w okresie zimowym

W związku z nadchodzącą zimą od dnia 1 listopada bieżącego roku pod nr 987 oraz pod adresem internetowym: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego.