Nie żyje Wojciech Student Wiceprezydent Miasta Rybnika

W.StudentWyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

śp. Wojciecha Studenta
Wiceprezydenta Miasta Rybnika

składają Rada i Zarząd Powiatu w Rybniku
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego