Biuro Rzecznika Konsumentów nieczynne

Starostwo Powiatowe w Rybniku informuje, że od dnia 06.11.2017r do dnia

10.11.2017r biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne.

Pomoc można uzyskać pod następujcymi numerami telefonów:

Inspekcja Hnadlowa: (32) 356 81 00

Infolinia Konsumentów: 801 440 220

Rzecznik Finansowy: (22) 333 73 28

Urząd Komunikacji Elektronicznej: (32) 220 75 75

lub w pokoju 203 (sekretariat Starostwa)