Kuźnia Kompetencji Kluczowych

W związku z realizacją przez Centrum Szkolenia Masterland  projektu współfinansowanego ze środków EFS, skierowanego do dorosłych, pracujących mieszkańców województwa śląskiego, realizowanego w ramach osi priorytetowej 11.4 – Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami projektu w załączeniu. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z zakresu języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) oraz kompetencji cyfrowych.