Ważne! Informacja dla mieszkańców dotycząca afrykańskiego pomoru świń (AFS)

Informujemy mieszkańców o sposobie postępowania z resztakami żywności.