Badania reprezentacyjne, które będą przeprowadzane stale, w każdym miesiącu 2018 r.

 Informujemy o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego
w Katowicach przekazujemy. Szczegóły na plakacie.

badanie statystyczny