Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R

 Informujemy, że w dniach 15 do 31 stycznia 2018 r. rozpoczynają się na terenie województwa śląskiego badania ankietowe realizowane przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Katowicach.
 Zostanie przeprowadzona Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R. Szczegóły na plakacie.

badania ankietowe