Harmonogram badań przeprowadzanych przez Urząd Statystyczny

W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego
w Katowicach w załączeniu: ogólny plakat o badaniach ankietowych oraz ulotki informacyjne zawierające miesięczny harmonogram badań prowadzonych w 2018 r. w gospodarstwach domowych oraz reprezentacyjnych badaniach rolniczych.