X Jubileuszowy Przegląd Zespołów Artystycznych już za nami

x JUBILEUSZOWYW sobotnie popołudnie 2.06.2018 r. w ramach obchodów Dnia Dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach odbył się X Jubileuszowy Przegląd Zespołów Artystycznych. Przegląd odbył się w dwóch kategoriach tanecznej i muzycznej. Każda gmina wystawiła jednego wykonawcę lub zespół. Gminę Czerwionka-Leszczyny w kategorii muzycznej reprezentował chór „Nadzieja”, natomiast w kategorii tanecznej zespół „Zygzak”, gminę Gaszowice w kategorii muzycznej reprezentował zespół „ADHD” , natomiast w tanecznej zespół „Realise”, gminę Świerklany w kategorii muzycznej reprezentował chór „Gaudeo” a w tanecznej zespół „Paprotki”, gminę Lyski w kategorii muzycznej reprezentował Dominik Traliszewski a w tanecznej zespół „Fresh Beat” z kolei gminę Jejkowice w kategorii muzycznej reprezentowała Anna Fojcik a w tanecznej zespół „Roztańczeni”. Jury w składzie:
Grażyna Strzelecka – gmina Czerwionka-Leszczyny
Elżbieta Pierchała – gmina Świerklany
Anna Porwoł – gmina Jejkowice
Sabina Mańczyk – gmina Gaszowice
Krzysztof Mrozek – gmina Lyski
Grażyna Bzdziuch – Starostwo Powiatowe
Grzegorz Potysz – Starostwo Powiatowe
punktując w skali od 1 do 5 punktów oceniło występ wszystkich wykonawców. Na zakończenie Wicestarosta Marek Profaska i Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Grzegorz Potysz wręczyli wszystkim zwycięzcom oraz wyróżnionym nagrody. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom i wyróżnionym w kategorii muzycznej:
I miejsce zdobył zespół „ADHD” z Gaszowic
II miejsce Anna Fojcik z Jejkowic
III miejsce chór „Gaudeo” ze Świerklan
IV Chór „Nadzieja” z czerwionki – Leszczyn – wyróżnienie
V Dominik Traliszewski z Lysek – wyróżnienie
Zwycięzcę od piątego miejsca dzieliła różnica zaledwie 2 punktów.
W kategorii tanecznej :
I miejsce zdobył zespół „Zygzak” z czerwionki – Leszczyn
II miejsce zespół ‘Fresh Beat” z Lysek
III miejsce zespół „Paprotki” ze Świerklan
IV miejsce zespół „Realise” z Gaszowic – wyróżnienie
V miejsce zespół „Roztańczeni” z Jejkowic – wyróżnienie
W tej kategorii zwycięzcę od piątego miejsca dzieliła różnica 5 punktów.x JUBILEUSZOWY
Pomimo tego, że pogoda sprawiała organizatorom trochę trudności, cała impreza była bardzo udana i należy się wielkie podziękowanie Pani Dyrektor GOKiR w Świerklanach Halinie Karwot oraz jej zastępcy Ninie Karwot, wszystkim solistom, zespołom i przedstawicielom gmin uczestniczącym w tym artystycznym przeglądzie. Do zobaczenia za rok.

 • X Jubileuszowy Przegląd Zespołów Artystycznych już za nami_1
 • Autor: SP Rybnik
 • Odsłon: 140
 • X Jubileuszowy Przegląd Zespołów Artystycznych już za nami_2
 • Autor: SP Rybnik
 • Odsłon: 149
 • X Jubileuszowy Przegląd Zespołów Artystycznych już za nami_3
 • Autor: SP Rybnik
 • Odsłon: 147
 • X Jubileuszowy Przegląd Zespołów Artystycznych już za nami_4
 • Autor: SP Rybnik
 • Odsłon: 143