Reprezentacyjne badania rolnicze

Urząd Statystyczny nformuje o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach. Na plakacie szczegółowa informacja o reprezentacyjnych badaniach rolniczych przeprowadzanych w dniach 1 czerwca – 10 lipca 2018 r.: Czerwcowe badanie rolnicze (symbol R-CzBR), Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej (symbol R-ZW-B), Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (symbol R-ZW-S).

badania