Podsumowanie konferencji edukacyjnej „Jedno życie wiele wyborów”

podsumowaniePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020 dnia 05 czerwca 2018 roku w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce - Leszczynach zorganizowało konferencję edukacyjną „Jedno życie wiele wyborów”.
Konferencja przeznaczona była dla III klas szkół gimnazjalnych z terenu Powiatu Rybnickiego w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz problemów uzależnień. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Starosty Rybnickiego Damiana Mrowca. Przybyli goście zostali przywitani przez Wicestarostę Marka Profaskę. Głównym celem niniejszej konferencji było zwiększenie świadomości społecznej w środowisku szkolnym dotyczącej problemów przemocy i uzależnień oraz poszerzenie wiedzy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej.
Na scenie gościli:
- Pedagog Katarzyna Kudyba, która przedstawiła prezentację „Cybermocni – profilaktyka cyberprzemocy, uzależnień od gier, serwisów społecznościowych,
- asp.szt. Dariusz Piotrowski - przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, który przedstawił prawne aspekty przemocy oraz uzależnień, opowiedział o substancjach psychoaktywnych i zachowaniach agresywnych wśród młodzieży.
Ponadto podczas konferencji publiczność miała okazję zobaczyć dwa spektakle profilaktyczne. Jeden z nich o nazwie „Lustro” stworzony przez Zespół Teatralny „Świetlik” w ramach Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce – Leszczynach przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lyskach. Natomiast kolejny spektakl o nazwie „Między nami” stworzony przez Grupę Teatralną ”Ładunki dodatnie” z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 w Rybniku pod opieką Pani Barbary Zaparty – Piaseckiej i Krzysztofa Kaczmarczyka.
Na scenie zostały również wyświetlone filmy profilaktyczne dla młodzieży. Pierwszy film przedstawiał problem cyberprzemocy oraz zagrożenia związane z serwisami społecznościowymi.
Kolejny film ,,Dobra jazda” przedstawiał problem narkotykowy zrealizowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku pod opieką Barbary Zaparty – Piaseckiej.

PCPR Magdalena Krzyżyk – koordynator Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020.

 • Podsumowanie konferencji edukacyjnej „Jedno życie wiele wyborów” _1
 • Autor: PCPR Rybnik
 • Odsłon: 144
 • Podsumowanie konferencji edukacyjnej „Jedno życie wiele wyborów” _2
 • Autor: PCPR Rybnik
 • Odsłon: 157
 • Podsumowanie konferencji edukacyjnej „Jedno życie wiele wyborów” _3
 • Autor: PCPR Rybnik
 • Odsłon: 162
 • Podsumowanie konferencji edukacyjnej „Jedno życie wiele wyborów” _4
 • Autor: PCPR Rybnik
 • Odsłon: 149