Badanie ankietowe o symbolu PKZ

 Urzędu Statystycznego w Katowicach przekazujemy informuje o w załączeniu badaniu ankietowym przeprowadzanym w gospodarstwach domowych o symbolu PKZ (Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych) przeprowadzanym w dniach 2 – 20 lipca 2018 r.

PKZ