17 edycja Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2018"

blmnmkmjdmppccdf"Ekolaury" to konkurs o zasięgu ogólnopolskim, kierowany do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, których działalność przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska, Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego, Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zachęcam do zgłaszania przedsięwzięć zrealizowanych do końca 2017 r., w kategoriach:

Gospodarka wodno-ściekowa
Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
Ekoprodukt, zielone technologie
Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
Energooszczędność, efektywność energetyczna
Czystsza Produkcja
Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2018".

To już ostatnia szansa na zgłoszenie się do 17. edycji Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2018"! Termin nadsyłania zgłoszeń - 31 lipca 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). Strona internetowa Konkursu: http://www.pie.pl/ekolaury.html