Jubileusz 20 – lecia Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Rybniku

jUroczystość odbyła się dnia 25.08.2018r. na terenie OSiR w Jankowicach (z tyłu OSP). Około godziny 13.00 przed budynkiem OSP Jankowice nastąpiła zbiórka pocztów sztandarowych z 21 jednostek OSP naszego powiatu (wszystkich jest 26 jednostek) a następnie przemarsz pocztów przed małą scenę, gdzie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy OSP Jankowice a Orkiestra Górnicza KWK „ROW” Ruch Jankowice odegrała hymn państwowy. Następnie około godziny 13.30 ksiądz Proboszcz Tadeusz Stachoń – Kapelan Strażaków odprawił mszę świętą polową w intencji wszystkich strażaków jednostek OSP naszego powiatu i ich rodzin oraz w intencji wszystkich strażaków, którzy odeszli „na wieczną wachtę”.

Po mszy św. około godz. 14.30 odbyła się część oficjalna uroczystości, którą prowadził Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Leon Karwot. Na początku uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków a następnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Witold Ryszka na wstępie swego wystąpienia powitał zaproszonych gości a mianowicie: Józefa Sorychtę, Piotra Mikołajczyka i Andrzeja Kolarczyka - Członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego, brygadiera Wojciecha Kruczka – Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku, starszego brygadiera Erwina Jaworudzkiego – byłego Z-cę Komendanta Wojewódzkiego PSP woj. śląskiego, Damiana Mrowca – Starostę Powiatu Rybnickiego, Marka Profaskę - Wicestarostę Powiatu Rybnickiego, Wiesława Janiszewskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Grzegorza Gryta – Wójta Gminy Lyski, Marka Bąka – Wójta Gminy Jejkowice, Pawła Bugdola – Wójta Gminy Gaszowice, Zbigniewa Goworowskiego – Z-cę Wójta Gminy Gaszowice, Tomasza Pieczkę - Wójta Gminy Świerklany, Henryka Mincra – Z-cę Wójta Gminy Świerklany, Józefa Żyłę – Dyrektora ds. Pracy KWK „ROW” w Rybniku, Tadeusza Stachonia – Księdza Proboszcza, Kapelana Strażaków, Halinę Karwot, Arnolda Powallę i Andrzeja Paulusa – radnych powiatu rybnickiego, Członków Zarządów Oddziałów Gminnych i Powiatowych Związku OSP RP, Komendantów Gminnych, Prezesów, Naczelników, poczty sztandarowe Jednostek OSP oraz wszystkich byłych członków, którzy działali w Oddziale Powiatowym Związku OSP RP w Rybniku.

jW dalszej części wystąpienia Prezes druh Witold Ryszka podziękował: władzom samorządów gminnych i powiatu za zrozumienie problemów strażackich, ich dobrą wolę, gorące serce, owocną współpracę oraz dofinansowanie jubileuszu i innych przedsięwzięć organizowanych przez Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Rybniku, Komendzie Miejskiej PSP w Rybniku za dobrą współpracę, Księdzu Proboszczowi za mszę świętą i wygłoszone słowo Boże oraz szczególnie Wiceprezesowi druhowi Leonowi Karwot i Jednostkom OSP Jankowice i Świerklany za super organizację naszej uroczystości.

Następnie druh Leon Karwot przedstawił historię powstania i działalności Oddziału Powiatowego naszego związku. Po rysie historycznym wręczono medale i odznaczenia związkowe zasłużonym druhom i osobom. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP przyznano: Złoty Znak Związku OSP RP – najwyższe odznaczenie strażackie, które otrzymał druh Czesław Porwoł oraz Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, który otrzymał druh Stefan Strupowski. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego przyznano Srebrne Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, które otrzymali: druh Leszek Rusiński, Marek Profaska - Wicestarosta Powiatu Rybnickiego, Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Marek Bąk – Wójt Gminy Jejkowice, Paweł Bugdol – Wójt Gminy Gaszowice, Zbigniew Goworowski – Z-ca Wójta Gminy Gaszowice, Tomasz Pieczka – Wójt Gminy Świerklany i Henryk Mincer – Z-ca Wójta Gminy Świerklany.

Władzom powiatu i gmin wręczono pamiątkowe upominki a gościom, członkom i byłym członkom Oddziału Powiatowego naszego związku wręczono pamiątkowe statuetki. Po części oficjalnej podano uroczysty obiad wszystkim zebranym a następnie odbyła się część artystyczna uroczystości, w której krótki koncert dała Orkiestra Górnicza KWK „ROW” Ruch Jankowice, później wystąpił zespół „Karolinki” z Jankowic a po nich koncert dały zespoły: Duet „Baba z chopym” oraz „Claudia i Kasia Chwołka”. Na koniec była zabawa z DJ-em. 

 • Jubileusz 20 – lecia Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Rybniku_1
 • Autor: Szymon Kamczyk
 • Odsłon: 275
 • Jubileusz 20 – lecia Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Rybniku_2
 • Autor: Szymon Kamczyk
 • Odsłon: 235
 • Jubileusz 20 – lecia Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Rybniku_3
 • Autor: Szymon Kamczyk
 • Odsłon: 250
 • Jubileusz 20 – lecia Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Rybniku_4
 • Autor: Szymon Kamczyk
 • Odsłon: 212

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Subregion Zachodni

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach