Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Rybnickiego

W związku z realizacją zadania pt. „Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Rybnickiego" zleconego przez Powiat Rybnicki na podstawie umowy nr OŚ.6162.1.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., informujemy,
że w Urzędzie Gminy/Miasta zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenów Gmin: Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany.

 

W związku z realizacją zadania pt. „Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Rybnickiego" zleconego przez Powiat Rybnicki na podstawie umowy nr OŚ.6162.1.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., informujemy,
że w Urzędzie Gminy/Miasta zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenów Gmin: Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany.

Na podstawie art. 21 ust.5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129), zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w siedzibie gminy. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.
Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL" Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Rybniku.
Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów TAXUS UL możliwy jest pod numerem telefonu: (+ 48) 530 794 720 w godzinach 8:00 - 15.30.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach