Kwalifikacja wojskowa 2019 r.

W najbliższy poniedziałek tj. 25 marca rozpocznie się kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie. Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Rybnickiego będzie urzędować w budynku Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54.

Kto ma obowiązek stawić się na kwalifikację?

- mężczyźni urodzeni w 2000 roku,
- mężczyźni urodzeni w latach 1995 - 1999, którzy nie zgłosili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej,
- osoby urodzone w latach 1998 - 1999, wobec których orzeczono czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej i okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- kobiety urodzone w latach 1995 - 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, tj. kończące w tym roku szkoły medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne, kierunki psychologiczne.

Do kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić się też osoby, które ukończyły 18 lat i chcą ochotniczo zgłosić się do służby wojskowej, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Subregion Zachodni

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach