Konferencja pod nazwą ”STOP – mówimy NIE”

W dniu 28.05.2019r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku odbyła się konferencja pod nazwą ”STOP – mówimy NIE”. Organizatorem konferencji było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.
Było to zadanie realizowane zgodnie z założeniami zawartymi w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020.
W spotkaniu uczestniczyli: dyrektorzy i kierownicy jednostek pomocy społecznej, osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami, wychowawcy, pedagodzy, asystenci rodziny, pracownicy socjalni, rodziny zastępcze, służby mundurowe, członkowie zespołów interdyscyplinarnych oraz osoby zajmujące się pomocą rodzinie.
Głównym celem spotkania było przedstawienie problemu przemocy w rodzinie oraz systemu pomocy dla osób dotkniętych i zagrożonych tym problemem.
Konferencję otworzyła Ewa Skiba– kierownik PCPR w Rybniku, która podkreśliła jak ważne znaczenie ma społeczna świadomość skali i problemu przemocy oraz umiejętność współpracy wszystkich służb zajmujących się daną problematyką. Następnie uczestnicy wysłuchali piosenek wykonanych przez podopiecznych Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce – Leszczynach.
Przybyli na konferencję wysłuchali bardzo interesujących wykładów specjalistów – praktyków z różnych dziedzin, m.in.:
Katarzyna Kudyba – pedagog resocjalizacyjny, psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawiła w swojej prelekcji „Nowy wymiar uzależnień, przemocy i pornografii”.
Paweł Pienkiewicz – psycholog, trener warsztatu i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy przybliżył uczestnikom „Różne oblicza mobbingu wobec osób dorosłych i dzieci”.
Justyna Kokot – psycholog, pedagog, doradca zawodowy podczas konferencji zaprezentowała ” Jak wzmacniać odporność psychiczną dzieci i młodzieży. Profilaktyka agresji i przemocy”.
Niniejsza konferencja była doskonałą okazją do podniesienia kompetencji wszystkich służb, wymiany doświadczeń i wypracowania nowych zasad współpracy. Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie wśród zaproszonych gości. Zaznaczyć należy, iż tego typu spotkania są organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku cyklicznie.


Magdalena Krzyżyk – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

 • Konferencja pod nazwą ”STOP – mówimy NIE”_1
 • Autor: PCPR
 • Odsłon: 118
 • Konferencja pod nazwą ”STOP – mówimy NIE”_2
 • Autor: PCPR
 • Odsłon: 117
 • Konferencja pod nazwą ”STOP – mówimy NIE”_3
 • Autor: PCPR
 • Odsłon: 117
 • Konferencja pod nazwą ”STOP – mówimy NIE”_4
 • Autor: PCPR
 • Odsłon: 107

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Subregion Zachodni

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach