Badania ankietowe na terenie województwa śląskiego

 Informujemy o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach w dniach od 1 czerwca do 10 lipca 2019 r.

badania ankietowe