Powiat Rybnicki realizuje zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach”

aPrzedmiotem inwestycji jest "Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach (ul. Rybnicka od skrzyżowania z ul. Szkolną) i w Bogunicach (ul. Raciborska do skrzyżowania z ul. Szkolną/Polną) długości 3,022 km. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi, wykonanie chodników i poboczy oraz kanalizacji deszczowej.
Wartość zadania wynosi 5 080 942,82 zł, z czego 50 % dofinansowania Powiat Rybnicki pozyskał w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to największa inwestycja drogowa w powiecie rybnickim w 2019 roku. Łącznie w tym roku Powiat Rybnicki będzie realizował zadania związane z budową/przebudową i remontem dróg w Gminie Lyski na kwotę 9.382.602,05 zł (w tym oprócz przebudowy drogi w Bogunicach i Adamowicach sygnalizacja w Lyskach na kwotę 349.993,76 zł, droga w Suminie na kwotę 895.665,47 zł oraz droga w Zwonowicach na kwotę 3.056.000,00 zł)

Za zaistniałe na przebudowywanej drodze utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Subregion Zachodni

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach