Spotkanie promocyjno-informacyjne w Rybniku.

Spotkanie informacyjne_25 lutego 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Rybniku, woj. śląskie, odbyło się spotkanie informacyjne, związane ze zbliżającą się dziesiątą już kampanią przyjmowania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ONW oraz wniosków rolnośrodowiskowych.

Po powitaniu gości i rolników przez Kierownika BP w Rybniku Andrzeja Saucia, głos zabrali: Starosta Powiatowy Damian Mrowiec oraz Stanisław Gmitruk - Dyrektor Śląskiego OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, który uroczyście otworzył spotkanie oraz przedstawił działania ARiMR. Dyrektor zachęcał do szybkiego składania wniosków obszarowych w celu uniknięcia natłoku w ostatnich dniach ich przyjmowania.
Kolejnym punktem programu były wystąpienia gości. Głos zabrali: Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach Witold Panas, Kierownik placówki terenowej KRUS w Katowicach - Zbigniew Łopatecki, Powiatowy Lekarz Weterynarii - Ryszard Wilk, ekspert ds. agrobiznesu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A - Adrian Smalec., Kierownik Raciborskiego Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Iwona Cygan, przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej - Bogdan Knopik oraz przedstawicielka Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rybniku - Agata Parkitny. Goście przedstawili informacje dotyczące realizacji działań oraz najnowsze informacje wdrażane przez w/w instytucje i organiacje.
W części merytorycznej spotkania Katarzyna Granieczny, Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich w Rybnickim Biurze Powiatowym ARiMR zaprezentowała informacje o zasadach wypełniania wniosków obszarowych oraz ONW w kampanii 2013 roku, a dalej omówione zostały planowane zmiany w płatnościach rolnośrodowiskowych. Następnie wystąpił Grzegorz Gryt Wójt Gminy Lyski, realizujący jeden z pakietów rolnośrodowiskowych Rolnictwo ekologiczne, który podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami wynikającymi z realizacji Działania PROW 2007-2013 "Programy rolno środowiskowe".
W dalszej kolejności Marzena Kołosowska, Główny Specjalista z BP w Rybniku zachęcała do składania wniosków o płatności przez Internet oraz przypomniała o możliwości składania wniosków na zalesianie gruntów rolnych oraz korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.
Ważnym punktem spotkania było przybliżenie rolnikom zasad kontroli na miejscu. Pracownice BKM Śląskiego OR, Magdalena Pietras oraz Magdalena Wolska przedstawiły informacje z realizacji zadań i wyników kontroli na miejscu (w tym metodą FOTO) w ramach kontroli powierzchniowych oraz Cross-Compliance, a pracownik Wydziału GIS Śląskiego BKM - Wojciech Furmanek omówił sposób wyznaczania powierzchni PEG oraz podkreślił jak ważne jest zaznaczanie przez rolników wszelkich zmian na składanych wraz z wnioskiem załącznikach graficznych.
Spotkanie zakończyła dyskusja podsumowująca, skoncentrowana na tematach poruszanych we wcześniejszych wystąpieniach. Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego OR ARiMR w Częstochowie zamknął spotkanie i podziękował uczestnikom za liczne przybycie.

 • Spotkanie informacyjne_1
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 769
 • Spotkanie informacyjne_2
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 738
 • Spotkanie informacyjne_3
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 739
 • Spotkanie informacyjne_4
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 723