Spotkania grup wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zaprasza wszystkie chętne rodziny zastępcze z terenu Powiatu Rybnickiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia.
Kolejne spotkanie odbędzie się 09 maja 2013r. o godzinie 15:30 w Zamiejscowym Punkcie Konsultacyjnym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku ul. 3 Maja 31