POWIAT RYBNICKI właścicielem DWORCA PKP w SUMINIE

Dworzec w Suminie 4 600x800Dnia 29 maja 2013 r. w Katowicach, w Kancelarii Notarialnej- Renata Piłat Notariusz, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Rybniku – Starosta Damian Mrowiec oraz Wicestarosta Aleksandra Chudzik, w imieniu Powiatu Rybnickiego nabyli nieodpłatnie prawo własności budynku Dworca w Suminie wraz z pozostałymi budynkami i budowlami oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z prawem własność budynków i budowli posadowionych na przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość została przekazana na rzecz powiatu przez PKP S.A.