Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim

Powiat Rybnicki w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, Gminą Gaszowice oraz Gminą Lyski realizował projekt pn. „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” w ramach Priorytetu V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowano  od 2007 roku, z czego prace termomodernizacyjne na obiektach rozpoczęły się w czerwcu 2011 r., a ostatnie odbiory zakończono w październiku 2012 r.
Projekt „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”, którego wartość wynosi 6.234.701,01 zł otrzymał dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych  tj. 5.198.049,59 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny do projektu pokryli partnerzy proporcjonalnie do uzyskanych korzyści.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia udało się osiągnąć następujące wskaźniki:

 1. Liczba wymienionych źródeł ciepła: 7
 2. łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji:48984
 3. Moc nowego systemu grzewczego:1,22777 MW
 4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego: 20


W ramach termomodernizacji zrealizowano następujący zakres prac w poszczególnych budynkach:

 1. Zespół Szkół nr 5 w Bełku:  ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu nad piwnicą, ocieplenie dachu płytami ze styropapy wraz z pokryciem papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich i rynien, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie płytami ze styropianu utwardzonego z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej powierzchniowej ściany piwnic i fundamentowe, uzupełnienie i naprawa instalacji odgromowej, wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z wymianą kotła i grzejników.
 2. Przedszkole w Czernicy: wymiana instalacji c.o. i kotła, docieplenie dachu, docieplenie i elewacja budynku A
 3. Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach: docieplenie elewacji i stropodachu, roboty w zakresie instalacji odgromowych oraz instalacji centralnego ogrzewania
 4. Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach: docieplenia przegród w budynku głównym, remont wymiennika i instalacji c.o., termomodernizacja budynków warsztatów;
 5. Dom Pomocy Społecznej w Lyskach: docieplenie stropu, montaż kolektorów słonecznych
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum  w Lyskach: wymiana stolarki, demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej, docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i piwnicznych, wymiana konstrukcji dachowej sali gimnastycznej, wykonanie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach sal lekcyjnych, wymiana kotłów, sieci ciepłowniczej i instalacji c.o.
 7. Szkoła Podstawowa w Szczerbicach: docieplenie i elewacje budynku szkoły, docieplenie dachu i poddasza, wymiana kotła i instalacji c.o.

 • Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej_1
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 615
 • Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej_7
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 657
 • Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej_4
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 590
 • Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej_3
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 629