Konsultacje projektu programu ochrony powietrza

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji".Więcej informacji, a także projekt „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji" zamieszczono na stronie: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=33&id=67751&id_menu=202