Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje o możliwości ubiegania się od 1 kwietnia 2016 roku o dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dzieci umieszczonej w rodzinie zastępczej.

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

 

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w:

1) domu pomocy społecznej,

2) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

3) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

4) młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,

5) specjalnym ośrodku wychowawczym,

6) zakładzie opiekuńczo-leczniczym,

7) zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

8) zakładzie rehabilitacji leczniczej

- dodatek nie przysługuje.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_rodzina_zast_500+.pdf)wniosek_rodzina_zast_500+.pdf[ ]383 kB

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach