Komunikaty Ogłoszenia Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rybnickiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

L.P.

Nr działki

Gmina,

Obręb

Karta mapy

Powierzchnia (ha)

Przeznaczenie w mpzg

Cena wywoławcza

Nr KW

1

1490/32

wraz z udziałem 1/4 w prawie własności działki 1492/32

Lyski, Lyski

3

0,0811

MNU.4

40 140,00

GL1Y/00127276/3

2

1491/32

wraz z udziałem 1/4 w prawie własności działki 1492/32

Lyski, Lyski

3

0,1226

MNU.4, 2.KDW.4

59 230,00

GL1Y/00127276/3

3

1493/32

wraz z udziałem 1/4 w prawie własności działki 1492/32

Lyski, Lyski

3

0,1093

MNU.4

53 110,00

GL1Y/00127276/3

4

1494/32

wraz z udziałem 1/4 w prawie własności działki 1492/32

Lyski, Lyski

3

0,1140

MNU.4

55 270,00

GL1Y/00127276/3

1.
1) Oznaczenie: działki położone na terenie Powiatu Rybnickiego, Gminy Lyski, obręb Lyski, karta mapy 3, dla których Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00127276/3.
2) Opis : działki niezabudowane położone na terenie Gminy Lyski, obręb Lyski, w rejonie ulic Bugunickiej i Sikorskiego. W sąsiedztwie działek znajduje się blok  mieszkalny
i zespół garaży. Działki posiadają dostęp do uzbrojenia oraz drogi publicznej poprzez działkę nr 1492/32 stanowiącą własność Powiatu Rybnickiego. Działki w części porośnięte starodrzewem w postaci kilku drzew i krzewów.
3) Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
1. działki nr 1490/32, 1492/32, 1493/32 i 1494/32 położone są w terenach zabudowy jednorodzinnej i usługowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MNU.4
2. działka nr 1491/32 położona jest w części w terenach zabudowy jednorodzinnej
i usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNU.4 oraz w części
w terenach wydzielonych dróg wewnętrznych – drugiego typu, oznaczonych
na rysunku planu symbolem KDW.4.
4) Cena wywoławcza nie obejmuje podatku VAT. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.
5) Zastrzega się prawo pierwszeństwa nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości osobie spełniającej warunki zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami określa się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rybniku bądź pod nr tel. (32) 41 61 317 lub 41 61 332.
4. Załącznik do niniejszego wykazu stanowi mapa obrazująca położenie przeznaczonych
do sprzedaży działek.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Ostrzeżenia konsumenckie

10003609

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Powiat w liczbach

polska w liczbach