Komunikaty Ogłoszenia Obwieszczenia

Starosta Rybnicki ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony

Zarząd Powiatu w Rybniku ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na
sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego,
położonej na terenie Gminy Gaszowice, obręb Piece, karta mapy 1, dla której Sąd
Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
GL1Y/00130535/1.

Szczegóły w załączniku.