Komunikaty Ogłoszenia Obwieszczenia

Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu w Rybniku

poddaje pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu w Rybniku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej.

Konsultacje przeprowadzane będą w okresie od 12 kwietnia 2013 r. do 22 kwietnia 2013 r.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę objętą projektem uchwały, uprawnione są do zgłaszania uwag i opinii do w/w projektu, w terminie wskazanym powyżej.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu, o którym mowa powyżej można zgłaszać:

1) w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Rybniku – Biuro Rady Powiatu, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik ( decyduje data wpływu do starostwa),

2) pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) za pośrednictwem faksu na nr: 32 42 28 658

Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem danych umożliwiających kontakt np. adres, telefon, email.

Stanowiska anonimowe nie będą brane pod uwagę.

Nie przedstawienie opinii w terminie wskazanym powyżej oznacza akceptację w/w projektu uchwały

Starosta Rybnicki
Damian Mrowiec

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała 2013 o odpłatności.pdf)uchwała 2013 o odpłatności.pdf[Tekst konsultowanej uchwały]162 kB

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Ostrzeżenia konsumenckie

10003609

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Powiat w liczbach

polska w liczbach