Komunikaty Ogłoszenia Obwieszczenia

Godziny urzędowania PPP

Godziny urzędowania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w ostatnim tygodniu czerwca 2013r.

24.06.2013 poniedziałek 8.00-16.00

25.06.2013 wtorek 8.00-18.00

26.06.2013 środa 8.00-14.00

27.06.2013 czwartek 8.00-13.00

06.2013 piątek 8.00-14