Komisja Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Rybniku

 1. Irena Woźnica - przewodniczący
 2. Andrzej Paulus - wiceprzewodniczący
 3. Grzegorz Wojaczek - członek
 4. Arnold Powalla - członek
 5. Cezary Rajca - członek
 6. Marek Profaska - członek
 7. Izabella Krasowska - Salamon - członek
 8. Jerzy Brząkalik - członek
 9. Wincenty Klyta - członek
 10. Łukasz Norek - członek
 11. Andrzej Kowalczyk - członek

 

 

Do zadań Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego należy:

 

 1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady w zakresie: bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, przestrzegania zasad współżycia społecznego, przestrzegania ładu, porządku i czystości na terenie powiatu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej i innych spraw związanych z drogownictwem i transportem.
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub Zarząd Powiatu oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i radnych w zakresie określonym w punkcie 1.
 3. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.
 4. Kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.
 5. Kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie spraw określonych w punkcie 1.
 6. Dokonywanie analizy działalności administracyjnej i gospodarczej powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.

          

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach