Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Społecznej i Wspierania Osób Niepełnosprawnych

 1. Katarzyna Smyczek - przewodnicząca
 2. Mariusz Kaszek - członek
 3. Alojzy Klasik - członek
 4. Izabella Krasowska – Salamon - członek
 5. Franciszek Mazur - członek

 

Do zadań Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Społecznej i Wspierania Osób Niepełnosprawnych należy:

 1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady w zakresie organizacji i promocji ochrony zdrowia na terenie powiatu, profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomocy rodzinie, działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej,
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub Zarząd Powiatu oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i radnych w zakresie określonym w punkcie 1,
 3. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 4. Wstępne rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady lub Zarządu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 5. Kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 6. Kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 7. Dokonywanie analizy działalności administracyjnej i gospodarczej powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.

Wydarzenia

loader