Komisja Wspołpracy Europejskiej i Promocji Rady Powiatu w Rybniku

 1. Cezary Rajca - przewodniczący
 2. Arnold Powalla - wiceprzewodniczący
 3. Halina Karwot - członek
 4. Michał Cichoń - członek
 5. Andrzej Paulus - członek

 

Do zadań Komisji Współpracy Europejskiej i Promocji należy:

 

 1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie spraw dotyczących: ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej i unijnych funduszy pomocowych, nawiązywania współpracy międzynarodowej, określenia form promocji i reklamy powiatu i podmiotów działających na terenie powiatu. 
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub Zarząd Powiatu oraz w sprawach przedkładanych przez członków Komisji i radnych w zakresie określonym w pkt. 1,
 3. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w tym podmiotami zagranicznymi, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu w zakresie spraw określonych w pkt. 1,
 4. Kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spraw określonych w pkt. 1,
 5. Kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie spraw określonych w pkt. 1,
 6. Dokonywanie analizy działalności administracyjnej i gospodarczej powiatu w zakresie spraw określonych w pkt. 1.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach