Komisja Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Rybniku

 1. Michał Cichoń - przewodniczący
 2. Łukasz Norek - wiceprzewodniczący
 3. Mariusz Kaszek - członek
 4. Izabella Krasowska - Salamon - członek
 5. Franciszek Mazur - członek
 6. Danuta Kaszyca - członek
 7. Arnold Powalla - członek
 8. Halina Karwot - członek
 9. Cezary Rajca - członek

 

Do zadań Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu należy:

 

 1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady w zakresie spraw dotyczących: kultury na terenie powiatu, edukacji kulturalnej, placówek upowszechniania kultury, inwestycji z zakresu kultury, sportu i rekreacji, organizacji i promocji ochrony zdrowia na terenie powiatu, profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom,
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub Zarząd Powiatu oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i radnych w zakresie określonym w punkcie 1,
 3. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 4. Wstępne rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady lub Zarządu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 5. Kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 6. Kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 7. Dokonywanie analizy działalności administracyjnej i gospodarczej powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.

 

 

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach