Tytoń, narkotyki, dopalacze, jak się przed tym bronić?

W listopadzie 2012 w ramach współpracy trzech gmin: Jejkowic, Gaszowic i Świerklan po raz trzeci został zorganizowany Międzygimnazjalny Projekt Profilaktyczny „Narkotyki? Nie, dziękuję, ja chcę żyć!". Pomysłodawcami byli pedagodzy w/w gimnazjów. Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Młodzież mogła sprawdzić się w zdrowej rywalizacji i poznać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.


W ramach projektu uczniowie skorzystali z różnorodnych form zajęć profilaktycznych. Najpierw, 8 listopada 2012 r. w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach odbył się konkurs wiedzy o uzależnieniach oraz spotkanie profilaktyczne z pracownikiem Centrum Kształcenia Kadr i Doradztwa w Rybniku, mgr Justyną Kokot. Uczestnicy konkursu wykazali się szeroką wiedzą dotyczącą profilaktyki z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych. Laureatem została uczennica Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach Joanna Raszczyk.

 

Parę dni później, 12 listopada 2012 r. w Gimnazjum im. Ks. Walentego w Jankowicach przeprowadzono rozgrywki sportowo –profilaktyczne: 10 - osobowe zespoły z każdej szkoły rywalizowały ze sobą, biorąc udział w konkurencjach sprawnościowych oraz quizie poświęconym profilaktyce uzależnień.

Punktem kulminacyjnym projektu była debata w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, którą prowadziła pani pedagog (19 listopada 2012 r.). Uczniowie dyskutowali na tematy związane z profilaktyką uzależnień oraz zdrowym trybem życia, wymieniali się poglądami dotyczącymi przyczyn uzależnienia, asertywności, konsekwencji zażywania narkotyków oraz zagrożenia ludzkiej wolności. Próbowali również szukać rozwiązań, które mogliby wykorzystać w swoich szkołach w najbliższej przyszłości. Oprócz uczniów, w debacie wzięli udział pedagodzy i psycholog ze szkół, biorących udział w przedsięwzięciu oraz zaproszeni goście z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, którzy dzielili się z nami swą wiedzą i spostrzeżeniami.

Uczestnicy projektu wykazali się dużym zaangażowaniem, wiedzą oraz dojrzałym podejściem do podejmowanych tematów.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji projektu, w tym także finansową, oraz za objęcie patronatem: Staroście Powiatu Rybnickiego Panu Damianowi Mrowcowi oraz Wójtom gmin: Jejkowice- Panu Markowi Bąkowi, Gaszowice- Panu Andrzejowi Kowalczykowi i Świerklany- Panu Antoniemu Mrowcowi. Dziękujemy też naszym uczniom za rewelacyjne zaangażowanie w projekcie.

Organizatorzy:
Monika Bizgwa (Gimnazjum Jejkowice)
Katarzyna Skupień (Gimnazjum Piece)
Honorata Maciończyk (Gimnazjum Jankowice)

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach