Spotkanie informacyjno – promocyjne kampanii przyjmowania wniosków OB, ONW i PRŚ w 2013 roku

Zapraszamy na „spotkanie informacyjno – promocyjne kampanii przyjmowania wniosków OB, ONW i PRŚ w 2013 roku" pod patronatem Starosty Rybnickiego, organizowane przez Biuro Powiatowe Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Rybniku.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, w dniu 05.02.2013 r. o godzinie 10:00 (sala 200).

Planowany porządek spotkania:

  1. Otwarcie spotkania i przywitanie gości – Kierownik BP ARiMR,
  2. Wystąpienie zaproszonych gości (w tym przedstawicieli miejscowej władzy samorządowej),
  3. Przekazanie informacji dotyczących płatności obszarowych: OB, ONW, PRŚ,
  4. Omówienie wymogów wzajemnej zgodności w 2013 roku (dobrostan zwierząt),
  5. Omówienie innych działań nieinwestycyjnych PROW 2007 – 2013,
  6. Omówienie zadań i interpretacji wyników kontroli na miejscu,
  7. Omówienie systemu informacji przestrzennej działek rolnych,
  8. Co może być w „perspektywie 2014 – 2020",
  9. Merytoryczne wystąpienie Śląskiego ODR, Śląskiej IR, KRUS oraz innych organizacji,
  10. Zakończenie i podsumowanie spotkania.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach