Zmarł ANTONI MOTYCZKA (1941-2013)

kir

Starosta Rybnicki, Zarząd i Rada Powiatu składają szczere wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

 

 

Senator AntoniMotyczka24 stycznia 2013 r. w wieku 71 lat zmarł Senator RP Antoni Motyczka.
W Senacie zasiadał nieprzerwanie od 2005 roku. Był nie tylko szanowanym politykiem, ale także znanym i cenionym naukowcem. W 1968 r. ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie górnictwa, a od 1992 był profesorem Politechniki Śląskiej. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał również w działalności samorządowej, od 1998 do 2005 r. był radnym Powiatu Wodzisławskiego, w latach 1998-2002 przewodniczył Radzie Powiatu. W ostatnich latach był zaangażowany w pracę Zespołu Sterującego ds. Budowy Autostrady A-1. Obecnie, prócz mandatu senatorskiego, pełnił także funkcję Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach