Kwalifikacja wojskowa 2015 r. - mężczyźni rocznik 1996 r.

Od 18 marca do 10 kwietnia 2015 r. w budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku (ul. Piłsudskiego 2) zostanie przeprowadzona tegoroczna kwalifikacja wojskowa, na którą zostaną wezwani mężczyźni urodzeni w roku 1996 i wcześniej, którzy dotąd nie stawili się przed Powiatową Komisją Lekarską lub zostali uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej. Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny przedstawić dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia (o ile takie posiada).  Każdy otrzyma wezwanie imienne. Nieotrzymanie nie zwalnia z obowiązku stawienia się do kwalifikacji w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego, które zostało rozplakatowane 16 stycznia br.

Przed Powiatową Komisję Lekarską zostaną wezwane również kobiety urodzone w latach 1991-1996,  posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w bieżącym roku szkolnym kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej z podziałem na gminy powiatu rybnickiego:

  • Jejkowice  - 18.03.2015 r.
  • Czerwionka - Leszczyny - 19.03 - 31.03.2015 r.
  • Gaszowice - 01 - 02.04.2015 r.
  • Świerklany - 03 - 07.04.2015 r.
  • Lyski  - 08 - 09.04.2015 r.
  • Kobiety - 10.04.2015 r.

 

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach