Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego

W związku z realizacją w okresie 01.11.2012-30.06.2015 projektu pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" (POKL.07.02.02-24-003/12), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, jako Lider projektu oraz Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, jako Partner ogłaszają REKRUTACJĘ KANDYDATEK I KANDYDATÓW do projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego". Do udziału w projekcie zapraszamy osoby i uprawnione podmioty zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej, przystąpieniem do spółdzielni socjalnej lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach