Jan Tokarz

Jan.TokarzUrodzony w 1967 roku. Pracownik KWK "Szczygłowice". Od 10 lat działa w Radzie Dzielnicy Czerwionka jako Przewodniczący Zarządu. Od 2002 r. radny Powiatu Rybnickiego. W kadencji 2006 - 2010 członek Zarządu Powiatu. W poprzedniej kadencji wybrany Przewodniczącym Rady Powiatu. Obecnie także sprawuję tę funkcję.

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego , członek Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej.

Wybrany z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach