Pomoc dla bezdomnych

W zawiązku ze zbliżającym się okresem zimowym wszelkie informacje o pomocy dla bezdomnych można uzyskać wchodząc na podany link oraz na podtytuł "Placówki udzielające tymczasowego schronienia"  http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych