50-LECIE CENTRUM KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW

50-LECIE CENTRUM KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW_112 października w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się uroczysta gala z okazji
50-lecia istnienia Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Uroczystość, połączoną z inauguracją roku akademickiego 2012/2013 w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku, poprowadził JM Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, który wygłosił także okolicznościowe przemówienie, zakończone pokazem filmu, prezentującego historię CKI w latach 1962-2012.
Uroczystość zaszczyciło swą obecnością wielu znamienitych gości: prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego, premier RP w latach 1997-2001, ks. Wiktor Skworc – arcybiskup katowicki, Adam Fudali - prezydent Miasta Rybnika, mgr Eugeniusz Szymik – prezydent Miasta Rybnika w latach 1978-1990, mgr Damian Mrowiec – starosta Powiatu Rybnickiego, doc. dr inż. Szczepan Wyra – dyrektor CKI w latach 1985-2003 oraz byli rektorzy: Uniwersytetu Ekonomicznego – prof. Jan Wojtyła, prof. Florian Kuźnik, prof. Jan Pyka, Uniwersytetu Śląskiego – prof. Janusz Janeczek i Politechniki Śląskiej – prof. Antoni Niederliński, prof. Tadeusz Chmielniak, prof. Bolesław Pochopień i prof. Wojciech Zieliński. Oprócz rektorów, prorektorów, dziekanów i przedstawicieli kadry profesorskiej w uroczystości udział wzięli: prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw Rybnika i miast ościennych, dyrektorzy banków, szkół, fundacji, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Rybnik, pracownicy i emeryci Politechniki Śląskiej oraz studenci
I roku studiów w Zespole Szkół Wyższych. Aktu immatrykulacji nowo przyjętych studentów rybnickiego kampusu oraz ceremonii złożenia przez nich ślubowania akademickiego dokonali rektorzy i prorektorzy: Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik i prof. dr hab. Stanisław Kochowski, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. dr hab. Leszek Żabiński i prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch oraz Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Mirosław Nakonieczny. Z okazji jubileuszu, Centrum Kształcenia Inżynierów uhonorowało okolicznościowymi medalami osoby, które przyczyniły się na przestrzeni półwiecza do jego rozwoju. Wśród nagrodzonych znaleźli się: prof. Jerzy Buzek – Premier Rządu RP w latach 1997-2001,
dr Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski, prof. Antoni Niederliński – Rektor Pol. Śl. w latach 1984-1987, prof. Tadeusz Chmielniak – Rektor Pol. Śl. w latach 1987-1990, prof. Bolesław Pochopień – Rektor Pol. Śl.
w latach 1996-2002, prof. Wojciech Zieliński – Rektor Pol. Śl. w latach 2002-2006, doc. Szczepan Wyra – dyrektor CKI w latach 1985-2003, Adam Fudali – Prezydent Rybnika od 1998 r., mgr Eugeniusz Szymik – Prezydent Rybnika w latach 1978-1990, mgr Józef Makosz – Prezydent Rybnika
w latach 1990-1998, prof. Jan Wojtyła – Rektor AE w latach 1996-2002, prof. Florian Kuźnik– Rektor AE
w latach 2002-2008, prof. Jan Pyka – Rektor UE w latach 2008-2012, prof. Leszek Żabiński – Rektor UE
w latach 2008-2012, prof. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996-2002, prof. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002-2008, prof. Jan Banyś – Rektor UŚ od 2008 r., mgr Jerzy Chachuła – Prezes Elektrowni „Rybnik” od 2000 r., mgr Andrzej Żylak – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego od 1993 r. oraz prof. Andrzej Karbownik – Rektor Pol. Śl. od 2008 r. Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik uhonorował odznaczeniem „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej” osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Centrum Kształcenia Inżynierów. Odznaczenia otrzymali: prof. Antoni Motyczka – dyrektor CKI od 2008 r., doc. Szczepan Wyra – dyrektor CKI w latach 1985-2003, Adam Fudali – Prezydent Rybnika od 1998 r. oraz mgr Stefan Makosz – zastępca dyrektora CKI od 1994 r. Oprawę muzyczną pierwszej części gali zapewnił Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej pod batutą Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody. Część artystyczną uroczystości wypełnił występ Michała Bajora z zespołem. Na pamiątkę jubileuszu CKI powstała praca zbiorowa pt. „50 lat Centrum Kształcenia Inżynierów”, napisana pod redakcją mgr Stefana Makosza – zastępcy dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów. Monografię otrzymali wszyscy zaproszeni goście, sponsorzy oraz pracownicy i emeryci Politechniki Śląskiej.