Z geologią na ty

W Łukowie Śląskim przy popularnej trasie rowerowej i nordic walking można zobaczyć ciekawostkę geologiczną, dwa głazy narzutowe pochodzenia skandynawskiego jako morena denna lodowca w okresach zlodowaceń. Przez tysiąclecia spoczywały one pod ziemią, niektóre z nich mają określoną wielkość i kształt. Spełniają rolę dokumentów geologicznych świadczących o zasięgu lądolodu. Najwięcej głazów, i to o największych rozmiarach jest w Polsce północnej na obszarze objętym ostatnim zlodowaceniem. W miarę przesuwania się na południe, na obszary starszych zlodowaceń, maleją rozmiary głazów i zmniejsza się ich liczba. Głazy te stanowią ciekawy element dekoracyjny i niewątpliwie są atrakcją turystyczną. Mogą również służyć jako wizualna pomoc naukowa w lekcjach przyrody dla młodzieży szkolnej. Zachęcamy zatem wszystkich do obejrzenia tej ciekawostki geologicznej.

 

  • Z geologią na ty_1
  • Author: No Data
  • Hits: 586
  • Z geologią na ty_2
  • Author: No Data
  • Hits: 530