Komunikaty Ogłoszenia Obwieszczenia

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

 

Sekap 500

Dla ułatwienia załatwiania spraw Starostwo Powiatowe w Rybniku proponuje korzystanie z elektronicznej platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), dzięki której możemy załatwić większość spraw zyskując na czasie.                                                                                                                                                                                                         Obecnie w Katalogu Usług naszego Urzędu jest aktywnych ponad 80 usług, w których zawarte są kompleksowe informacje m.in.: ogólny opis, wykaz potrzebnych dokumentów i ich sposób dostarczenia, wysokość opłat, czas realizacji oraz informacje na temat przebiegu sprawy, informacje te są przydatne również w sytuacji, gdy planujemy tradycyjną wizytę w urzędzie. W Katalogu Usług pod nazwą danej usługi zawarte są również wnioski i formularze, które po wydrukowaniu mogą być dostarczone do urzędu. Za pośrednictwem platformy SEKAP można także zrealizować wiele usług bez konieczności wizyty w urzędzie jest tylko jeden warunek - trzeba zdobyć elektroniczny podpis w systemie CC SEKAP lub profilu zaufanego w systemie ePUAP. Obecnie najbliższą lokalizacją, w którym możemy nabyć taki podpis jest Urząd Miasta w Rybniku. Iinformujemy, iż również w Kancelarii Starostwa można pobrać druki wniosków spraw załatwianych oraz Karty Usług w formie papierowej. Kancelaria Starostwa czynna jest codziennie: od poniedziałku do środy: 7.30 – 15.30, czwartki: 7.30 – 18.00 oraz piątki w godz. 7.30 – 13.00.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Ostrzeżenia konsumenckie

10003609

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Powiat w liczbach

polska w liczbach